Sitecore - EPiServer Site

AP6 deltar som minoritetsinvesterare vid EQT:s förvärv av Sitecore

2016-09-23

Sjätte AP-fonden (AP6) investerar i Sitecore som är ett ledande globalt mjukvarubolag som levererar digitala tjänster. Investeringen görs parallellt med EQT VII där AP6 även är investerare i fonden, och därigenom får möjlighet att investera direkt i bolaget.
AP6:s engagemang i bolaget kommer att ske via EQT.
Sitecore bygger och utvecklar kommersiella webtjänster. Bolaget som grundades i Danmark har expanderat och har i dag en närvaro på flera geografiska marknader, däribland USA.
Företaget har cirka 800 anställda och runt 4 600 kunder världen över.
AP6:s direkta ägarandel i Sitecore uppgår till cirka 1,4 procent.
 
För mer information:
Ulf Lindqvist, kommunikationschef AP6: 0708-74 10 48
ulf.lindqvist@apfond6.se