Regeringen utser ny ordförande och två nya ledamöter i AP6

2017-05-24


Regeringen har idag utsett civilekonomen Catrina Ingelstam som ordförande för Sjätte AP-fondens styrelse. Catrina är sedan tidigare ledamot i fondens styrelse och ersätter Ebba Lindsö som inte står till förfogande för omval. Regeringen har även utsett två nya ledamöter i Sjätte AP-fondens styrelse, Klas Eklund och Katarina Staaf.
– AP-fonderna har i uppgift att bidra till svenska folkets pensioner, så att sitta i en AP-fondstyrelse är ett viktigt och ansvarsfullt uppdrag. Jag är glad för de nya krafter som nu tillförs styrelserna samtidigt som jag vill uttrycka min uppskattning för styrelsernas och fondernas arbete, säger finansmarknadsminister Per Bolund.
Catrina har en lång bakgrund inom ledande operativa roller och styrelseuppdrag med affärsfokus inom b.la. finans, fastigheter och försäkring. Catrina sitter i styrelsen sedan tidigare och ersätter Ebba Lindsö som efter sex år som ordförande valt att inte ställa upp för omval.
Ledamöterna i de sex AP-fondernas styrelser, totalt 50 stycken inklusive sex ordförande och sex vice ordförande, utses för ett år i taget.

Samtliga ledamöter förordnas från och med den 24 maj till dess att regeringen fastställt AP-fondernas resultat- och balansräkningar för 2017.

Ta del av hela pressmeddelandet på regeringen.se