Offentlig upphandling

Inga pågående upphandlingar.

Anbudstiden har löpt ut avseende Upphandling som omfattar juridiska tjänster inom områdena direktinvesteringar och fondinvesteringar.
När beslut om tilldelning fattats, kommer detta att meddelas.