Offentlig upphandling

Inga pågående upphandlingar.

 

Upphandling som omfattar juridiska tjänster
Besluts har fattats att tilldela kontrakt till följande leverantörer:

Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Andulf Advokat AB
Advokatfirman Vinge KB